För BRF

Varje kvadratmeter på bostadsmarknaden i Stockholms innerstad är guld värd. Genom att konvertera råvindar till lägenheter kan ni förbättra föreningens ekonomi och därmed också sänka boendekostnaden för medlemmarna. Utöver försäljningssumman, avgifter och hyresintäkter kan konverteringen även bidra till att öka hela fastighetens värde. Här guidar vi dig genom de olika stegen i ombyggnationen – från uppstartsmöte tills att det är dags att flytta in.

Kontaka oss

En vindsvåning tar form

Uppstart och planering

Varje projekt inleds med ett möte där vi tillsammans går igenom era förutsättningar, behov och önskemål. Vi informerar om planbestämmelser, konstruktioner och krav på tillgänglighet och brandsäkerhet. Övriga önskemål från föreningen, som exempelvis ny takplåt, fasadrenovering eller stambyte, avhandlas också. Därefter presenterar vi en offert för förvärv av råvinden. Som byggherrar tar vi alltid fullt ansvar för hela processen, från start till slutbesiktning.

När vi har upprättat ett avtal tar projekteringen med konstruktionsritningar för el, VVS, ljudmätningar och brandskyddsdokumentation vid. Parallellt skickar vi in en bygglovsansökan till stadsbyggnadskontoret. Det kan ta upp till 16 veckor att få ett bygglov beviljat. När bygglovet har beviljats sker ett så kallat byggsamråd hos stadsbyggnadskontoret där kontrollplanen och alla bygghandlingar presenteras. Efter byggsamrådet ges ett startbesked och bygget kan påbörjas.

Byggstart

Vid byggstart får Innovation Design tillträde till råvinden. Genomsnittlig byggtid är cirka 8–12 månader. Vi säkerställer att tillstånd för baracker, containrar, byggställningar och bygghinns finns på plats. Självklart håller vi arbetsplatsen ren och snygg för att påverka de boendes vardag så lite som möjligt. För att ni ska få full insyn i projektet håller vi alla avstämningar på plats, och placerar en informationstavla i entrén med all information om hur projektet fortlöper. Vår byggkontrollant håller dessutom byggmöten varje månad med föreningens representanter och intresserade kunder. Innan byggstart genomförs en förbesiktning av allmänna utrymmen och intilliggande lägenheter, och efter renoveringen görs en ny besiktning för att säkerställa att inga skador har uppkommit.

Försäljning

Försäljningsarbetet påbörjas redan under byggprocessen. Vi samarbetar med välrenommerade mäklare som är specialister på vindsvåningar i Stockholm. Vissa objekt säljs redan på ritning, vilket ger köparen möjlighet att påverka utformning och inredning av sin blivande våning.

Besiktning

När projektet närmar sig färdigställande gör vi en förbesiktning tillsammans med bostadsföreningen och kunder. Sedan följer en tidsperiod om cirka två veckor för att göra eventuella justeringar innan den slutgiltiga besiktningen som genomförs av en oberoende besiktningsman. Därefter är lägenheterna klara för visning alternativt inflyttning. Som sista kvalitetssäkring gör vi en efterbesiktning cirka en månad efter inflyttning.