Uppstart och planering

Uppstart och planering

Varje projekt börjar med ett möte där vi tillsammans går igenom projektets förutsättningar och bostadsrättsföreningens önskemål. Vi informerar om planbestämmelser, konstruktioner och krav på tillgänglighet och brandsäkerhet. Vi går också igenom föreningens önskemål om exempelvis ny takplåt, fasadrenovering eller stambyte. Därefter presenterar Innovation Design en offert för förvärv av råvinden. Som byggherrar tar vi alltid ett helhetsansvar, en så kallad totalentreprenad. Det innebär att vi tar fullt ansvar för hela processen ända till slutbesiktning. Vi börjar med att upprätta ett avtal. När vi är överens om detaljerna i avtalet börjar projekteringen med konstruktionsritningar för el, VVS och ljudmätningar och brandskyddsdokumentation. Under tiden skickar vi in en bygglovsansökan till stadsbyggnadskontoret. Det kan ta upp till 16 veckor att få ett bygglov beviljat. När bygglov beviljats sker ett så kallat byggsamråd hos stadsbyggnadskontoret där kontrollplanen och alla bygghandlingar presenteras. Efter byggsamrådet ges ett startbesked och bygget kan börja.

Byggstart

Byggstart

Med byggstarten får Innovation Design tillträde till råvinden. Normal byggtid är 8-12 månader. Vi ser till att alla tillstånd för baracker, containrar, byggställningar och bygghiss finns. Kunniga arkitekter, konstruktörer och hantverkare ansvarar för att bygget håller tidsplanen och sker med minsta möjliga påverkan för er som bor i huset. Vi gör vårt bästa för att hålla rent och snyggt på vår arbetsplats och påverka er vardag så lite som möjligt. Vi är noga i valet av samarbetspartners och det är viktigt för er boende i huset att veta vilka som rör sig på bygget. Därför håller vi våra avstämningar på byggarbetsplatsen. Vår byggkontrollant håller byggmöten varje månad med föreningens representanter och intresserade kunder. Vi sätter upp en informationstavla i entrén som informerar om hur arbetet fortlöper. Innan själva bygget påbörjas sker en förbesiktning av allmänna utrymmen och lägenheterna närmast bygget. När bygget är klart görs en ny besiktning för att se så att inga skador uppkommit.

Försäljning

Försäljning

Redan under byggprocessen påbörjas arbetet med försäljning. Vi arbetar alltid med välrenommerade mäklare specialiserade på vindslägenheter med register över spekulanter på vindsvåningar. Ibland kan försäljning ske redan på ritning. På så sätt har köparen möjlighet att påverka utformning och inredning av sin blivande våning.

Besiktning

Besiktning

När arbetet börjar närma sig slutet gör vi tillsammans med föreningen och kunder en förbesiktning och granskar lägenheten eller lägenheterna. Därefter har vi lite tid för eventuella justeringar, oftast två veckor, innan den slutgiltiga besiktningen. Slutbesiktningen sker av en oberoende besiktningsman som upprättar ett protokoll. Därefter är det klart för visning av lägenheterna eller kanske till och med redan inflyttning. Som en sista kvalitetssäkring gör vi en efterbesiktning ungefär en månad efter inflyttning för att se att allt fungerar som det ska.